Lista produktów do porównania jest obecnie pusta.
Produkt
Cena
Wybierz język:

Polityka jakości

\"\"

 

POLITYKA JAKOŚCI

Nadrzędnym celem działalności Grupy Kapitałowej Cersanit jest dążenie do wzrostu
poziomu satysfakcji Klientów, poprzez oferowanie produktów najwyższej jakości
o wysokich walorach funkcjonalnych, przy możliwe najmniejszym wpływie na
środowisko naturalne.

Środkiem do realizacji powyższych celów jest wdrożony i ciągle doskonalony
Zintegrowany System Zarządzania w oparciu o wymagania normy ISO 9001 oraz ISO 14001.

Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania realizowana jest poprzez następujące działania:

 • Umacnianie wiodącej pozycji rynkowej w zakresie projektowania, produkcji oraz dystrybucji wyrobów wykorzystywanych do wyposażenia łazienek, aranżacji wnętrz, a także przestrzeni wokół domu oraz stref publicznych.
 • Stały monitoring oczekiwań i wymagań Klientów.
 • Ciągłe i systematyczne podnoszenie jakości i konkurencyjności wyrobów oraz sposobów ich wytwarzania.
 • Rozwijanie wzajemnie korzystnej współpracy z dostawcami.
 • Podnoszenie kwalifikacji i umiejętności techniczno-organizacyjnych oraz kształtowanie świadomości pracowników w zakresie jakości, ochrony środowiska poprzez odpowiedni system szkoleń i rozwoju.
 • Stałe unowocześnianie technicznego wyposażenia produkcyjnego.
 • Efektywne i ekonomiczne zarządzanie na każdym etapie produkcji.
 • Podejmowanie aktywnych działań na rzecz minimalizacji negatywnego wpływu na środowisko w procesach produkcyjnych i administracyjnych.
 • Utrzymywanie zdrowego i bezpiecznego środowiska pracy, zapewnienie pracownikom jak najlepszych warunków pracy, podejmowanie działań w celu zapobiegania wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym i zdarzeniom potencjalnie wypadkowym.
 • Zrównoważony rozwój oparty na zasadach dialogu społecznego i poszukiwaniu rozwiązań korzystnych tak dla CERSANIT, jak i otoczenia: pracowników, interesariuszy i społeczności, w obrębie których działa.

Zarząd CERSANIT deklaruje:

 • zapewnienie odpowiednich zasobów organizacyjnych, technicznych i ekonomicznych,
 • spełnianie wymogów wynikających z ustawodawstwa i aktualnych przepisów prawnych,
 • ciągłe doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

\"\"

Gdzie kupić nasze produkty