Lista produktów do porównania jest obecnie pusta.
Produkt
Cena
Lista wybranych przez Ciebie produktów jest obecnie pusta.
Produkt
Cena
Ilość
Suma
Suma wartości produktów {{ showPrice(priceSum) }} zł
Wybierz język:

Ochrona środowiska i zasady bezpieczeństwa

Ochrona środowiska

CERSANIT S.A. zgodnie z deklaracją zawartą w Polityce Zintegrowanego Systemu Zarządzania podejmuje aktywne działania na rzecz minimalizacji negatywnego wpływu na środowisko w procesach produkcyjnych i administracyjnych.
 
              W obszarze wykorzystania zasobów naturalnych:
 
 • ponowne wykorzystanie lub recykling półproduktów, wyrobów gotowych oraz wchodzących w ich skład materiałów
 • recykling materiałów opakowaniowych
 • wykorzystanie w produkcji przyjaznych środowisku surowców i materiałów wtórnych
 • zawracanie do produkcji wody technologicznej oraz produkcyjnych braków ceramicznych
   
              W obszarze cyklu życia produktu:
 
 • opracowanie i nadzorowanie procedur w zakresie: segregacji odpadów, postępowania z surowcami i odpadami niebezpiecznymi
 • nadzorowanie wpływu na środowisko w całym cyklu życia produktu od projektowania, poprzez proces produkcyjny aż po utylizacje
   
Użytkownicy wyrobów CERSANIT mają obowiązek utylizować zużyte/uszkodzone wyroby zgodna z przepisami Ustawy o odpadach z dnia 14.12.2012r. (Dz.U. 2013 poz. 21 z późn. zm.)

Prawo atomowe

Działając zgodnie z wymaganiami określonymi w Art. 32c pkt. 2 Ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (tekst jednolity Dz.U. 2019, poz. 1792 oraz z 2020 r. poz. 284) informujemy, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie odnotowano wpływu prowadzonej działalności na zdrowie ludzi i na środowisko, oraz że nie wystąpiły uwolnienia substancji promieniotwórczych do środowiska w związku z prowadzoną działalnością.

Zasady bezpieczeństwa

              Aspekty dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa związane z wykorzystaniem wyrobu:
 
 • Zasady bezpieczeństwa w procesie produkcyjnym zostały opisane w wewnętrznych procedurach zakładowych.
 • Wyroby Cersanit w wielu przypadka posiadają masę >25 kg (w zależności od rozmiaru wyrobu). Należy zachować szczególną ostrożność podczas przenoszenia wyrobów. 
 • Wyroby o masie >25 kg zaleca się przenosić w dwie osoby.
 • Zaleca się stosowanie obuwia posiadającego właściwości ochronne łącznie z ochroną palców stopy za pomocą podnosków. 
 • Podczas prac związanych z cięciem płytek ceramicznych za pomocą urządzeń elektrycznych może powstawać pył. Pył ten zawiera drobiny krzemionki lub kwarcu, które mogą być szkodliwe dla zdrowia. Osobom wykonujące takie prace zaleca się noszenie masek ochronnych przeciwpyłowych. 
 • Pracom związanym z cięciem płytek ceramicznych za pomocą urządzeń elektrycznych może towarzyszyć wysoki poziom hałasu, przekraczający dopuszczalne normy. Zaleca się stosowanie ochronników słuchu.
 • Płytki ceramiczne po przecięciu, złamaniu posiadają bardzo ostre krawędzie, odłamki. Należy zachować szczególną ostrożność podczas cięcia, montażu, przenoszenia płytek. Zaleca się stosowanie rękawic i okularów ochronnych.

Gdzie kupić nasze produkty