Lista produktów do porównania jest obecnie pusta.
Produkt
Cena
Lista wybranych przez Ciebie produktów jest obecnie pusta.
Produkt
Cena
Ilość
Suma
Suma wartości produktów {{ showPrice(priceSum) }} zł
Wybierz język:

Komunikat w sprawie połączenia spółek Cersanit S.A. i Cersanit Cyprus Limited

30.09.2020

\"\"

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że Zarządy spółek:

  • Cersanit Spółka Akcyjna, spółki zarejestrowanej i prowadzącej działalność zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej, z siedzibą przy al. Solidarności 36, 25-323 Kielce, Polska, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000081341, NIP 5640001666, o kapitale zakładowym w wysokości: 81.144.015,90 zł., wpłaconym w całości („Spółka Przejmująca”),

oraz

  • Cersanit Cyprus Limited, spółki zarejestrowanej i prowadzącej działalność zgodnie prawem Republiki Cypryjskiej, z siedzibą w Nikozji, Cypr, pod adresem: Dimostheni Severi, 12, 6. piętro, lokal 601, 1080 Nikozja, Cypr, zarejestrowana w Wydziale Rejestru Spółek i Syndyka Ministerstwa Energii, Handlu i Przemysłu pod numerem HE 179984, o kapitale zakładowym w wysokości 1.800 euro („Spółka Przejmowana”),

podjęły decyzję o transgranicznym połączeniu Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej.

Działając na podstawie art. 5164 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. kodeksu spółek handlowych, zarząd Spółki Przejmującej niniejszym udostępnia do publicznej wiadomości plan połączenia transgranicznego tych spółek sporządzony przez zarządy Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej w dniu 24 września 2020 r., wraz z załącznikami, w brzmieniu stanowiącym załączniki do niniejszego ogłoszenia.

Gdzie kupić nasze produkty