Lista produktów do porównania jest obecnie pusta.
Produkt
Cena
Lista wybranych przez Ciebie produktów jest obecnie pusta.
Produkt
Cena
Ilość
Suma
Suma wartości produktów {{ showPrice(priceSum) }} zł
Wybierz język:

Zależy nam

Zależy nam

Wczesne wykrywanie ryzyk pozwala na szybką reakcję oraz ogranicza negatywne konsekwencje dla organizacji. Różnego rodzaju problemy, zagrożenia i nieprawidłowości mogą nawet dłuższy czas rozwijać się w sposób niezauważalny przez kierownictwo organizacji, co może wpływać na atmosferę pracy, wyniki finansowe i wizerunkowe.

Cersanit jako dojrzała organizacja, rozumie, że może rozwijać się lepiej, szybciej nie pozostając obojętnym na trudne tematy. ZALEŻY NAM na otwartym dialogu o problemach. Rozumiemy jednak, że czasami - tak jak w rodzinie - trudno jest o nich mówić wprost.

W trosce o komfort i bezpieczeństwo tego dialogu Cersanit wprowadził platformę do anonimowego zgłaszania nieprawidłowści „ZALEŻY NAM”, udostępnionej na stronie www.zalezynam.eu

Czym są nieprawidłowości w firmie?

Kradzież produktów lub materiałów produkcyjnych, czyli wykorzystywanie własności firmy niezgodnie z przeznaczeniem.

Nadużycie, czyli działanie szkodliwe lub potencjalnie szkodliwe dla interesów spółki, działanie sprzeczne z wartościami firmy, np. zawyżanie liczby nadgodzin, niewłaściwe rozliczanie kilometrówki.

Korupcja, czyli wręczenie, żądanie lub obietnica udzielenia korzyści majątkowej/osobistej osobie pełniącej funkcję publiczną czy przedstawicielowi kontrahenta lub przyjęcie od takiej osoby korzyści majątkowej lub osobistej albo obietnicy udzielania takiej korzyści.

Konflikt interesów, czyli działanie w sytuacji, w której interes osobisty pracownika stoi w sprzeczności z dobrem spółki.

Incydent nieuczciwej konkurencji, czyli naruszanie zasad uczciwej konkurencji w relacji z klientami lub kontrahentami.

Incydent RODO, rozumiany jako naruszenie przepisów związanych z ochroną danych osobowych.

Incydent BHP, jako naruszenie przepisów prawa i regulacji wewnętrznych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

Incydent środowiskowy, czyli naruszenie przepisów prawa i regulacji wewnętrznych dotyczących ochrony środowiska.

Incydent HR, czyli naruszenie zakazu dyskryminacji lub czyn polegający na mobbingu.

Każde działanie naruszające obowiązujące w organizacji przepisy wewnętrzne (procedury, regulaminy) i zwyczaje, które godzi w poprawne funkcjonowanie firmy i jej wizerunek

Platformado zgłaszanianieprawidłowości
 
 

List Prezesa Zarządu

\"MariuszSzanowni Państwo,

Misją Grupy Cersanit jest budowa szybkiej, prostej, innowacyjnej i nowoczesnej firmy, działającej zgodnie z obowiązującymi normami prawa oraz z zachowaniem etyki w biznesie, którą rozumiemy jako odpowiedzialność i transaprentność w działaniu.

Jako pracownicy mamy ogromną wiedzę na temat firmy, zdarzeń, sytuacji, zachowań, jakie mają miejsce w naszym otoczeniu zawodowym – również tych nieprawidłowych i niepożadanych. Chcemy tę wiedzę wykorzystać, w celu pozytywnego kształtowania naszego otoczenia, kultury pracy – nie pozostając obojętnym na naruszenia zasad prawnych, korporacyjnych i społecznych.

Cersanit nie lekceważy świata, który go otacza, nie zamyka oczu na zmiany i sam jest gotowy do zmian. W trosce o atmosferę pracy, która wpływa na zadowolenie i rozwój każdego pracownika, a co za tym idzie na wyniki spółki, otwieramy się na dialog o nieprawidłowościach.

Zależy nam, aby ten dialog był otwarty, szczery i bezpieczny, nawet jeśli dotyka trudnych tematów. Chcemy wiedzieć o nieprawidłowościach, aby móc podejmować konsekwentne i skuteczne działania naprawcze i profilaktyczne. Jest to możliwe, jeśli będziemy reagować na negatywne zdarzenia, nie idąc na kompromisy.

Zależy nam, abyśmy nie byli obojętni.

W tym celu uruchomiliśmy specjalną platformę internetową „ZALEŻY NAM”, dzięki której każdy pracownik, będzie mógł w sposób całkowicie anonimowy, zgłosić dostrzegane w swoim otoczeniu negatywne zdarzenia. Platforma „ZALEŻY NAM” jest obsługiwana przez profesjonalną firmę zewnętrzną, co gwarantuje jej niezależność od spółki i zapewni pełne bezpieczeństwo wszystkim zgłaszającym.

Platformę internetową udostępniamy pod adresem: www.zalezynam.eu

Aplikacja zapewnia anonimowość zgłaszającego, który w systemie posługuje się indywidualnym, nadawanym każdorazowo numerem identyfikacji oraz specjalnym kodem PIN. Te dwie dane znane są tylko zgłaszającemu, który za pomocą platformy będzie mógł komunikować się z firmą zewnętrzną w zakresie zgłaszania i analizy nieprawidłowości. Żadne zgłoszenie nie pozostanie bez odpowiedzi i każde z nich będzie szczegółowo rozpatrzone.

Zachęcam do zapoznania się z filmem pokazującym działanie platformy oraz ze szczegółową informacją dotyczącą logowania i zgłaszania nieprawidłowości dostępną poniżej.

Wierzę, że nie pozostaniemy obojętni na nadużycia i wspólnie, stanowczo i konsekwentnie, będziemy na nie reagować. To przecież nasza firma, nasze miejsce pracy, nasz komfort i nasze sprawy.

Wdrażamy platformę, bo ZALEŻY NAM na Waszym komforcie pracy i rozwoju naszej firmy!

Zajmiemy się każdą sprawą!

 

Pozdrawiam,
Mariusz Sośnierz
Prezes Zarządu Cersanit S.A.

Gdzie kupić nasze produkty