Lista produktów do porównania jest obecnie pusta.
Produkt
Cena
Lista wybranych przez Ciebie produktów jest obecnie pusta.
Produkt
Cena
Ilość
Suma
Suma wartości produktów {{ showPrice(priceSum) }} zł
Wybierz język:

opracowanie kompozycji szkliw do wytworzenia płytek

\"\"

Opracowanie kompozycji szkliw do wytworzenia płytek o gładkiej powierzchni i wysokiej klasie skuteczności antypoślizgowej

NAZWA BENEFICJENTACersanit S.A. Zakład produkcyjny w Opocznie 

TYTUŁ PROJEKTU: Opracowanie kompozycji szkliw do wytworzenia płytek o gładkiej powierzchni i wysokiej klasie skuteczności antypoślizgowej

NUMER PROJEKTU: RPLD.01.02.02-10-0042/19

CEL PROJEKTU: Celem projektu jest opracowanie innowacji produktowej w postaci płytek ceramicznych, które charakteryzować będzie połączenie dwóch dotychczas niewystępujących wspólnie cech – antypoślizgowości na poziomie minimum R10 oraz klasy B dla tzw. „bosej stopy” z jednoczesnym zachowaniem gładkości powierzchni. Celem jest uzyskanie efektu antypoślizgowości na płytkach o płaskiej, niestrukturalnej powierzchni.

KRÓTKI OPIS PROJEKTU: W ramach projektu przeprowadzone zostaną badania przemysłowe oraz prace rozwojowe, których celem jest opracowanie przez własną kadrę badawczą  kompozycji szkliw o gładkiej powierzchni i wysokiej klasie skuteczności antypoślizgowej. Etap I obejmować będzie następujące zadania badawcze: opracowanie kompozycji szkliw do wytworzenia modeli gładkich płytek antypoślizgowych, badania modeli płytek wypalonych z zastosowaniem nowych kompozycji szkliw pod kątem gładkości, weryfikacja osiągnięcia oczekiwanych parametrów modeli płytek pod kątem antypoślizgowości.

W drugim etapie projektu prowadzone będą prace rozwojowe związane ze stopniowym przenoszeniem wyników i cech modeli płytek wytworzonych w ramach badań przemysłowych do skali półtechnicznej i przemysłowej. Etap ten będzie obejmował wytworzenie pierwszych prototypowych partii płytek oraz testy w skali produkcyjnej.

Efektem badań będzie opracowanie innowacyjnych szkliw umożliwiających produkcję nowej kategorii płytek o gładkiej powierzchni i wysokich parametrach antypoślizgowości. Osiągnięcie założonych w projekcie celów i realizacja prac B+R umożliwi wdrożenie produktu odpowiadającego na potrzeby odbiorców.

WARTOŚĆ OGÓŁEM PROJEKTU W ZŁ: 1 614 734,50

KWOTA DOFINANSOWNIA W ZŁ: 723 670,75

Gdzie kupić nasze produkty